Alla dessa möten. En gudagåva eller kapitalförstöring?

Vi har alla säkert olika syn på möten och deras effektivitet, men jag får allt som oftast höra om dåligt genomförda möten. Det du som mötesanordnare alltid måste ha klart för dig är syftet med mötet. Där gäller det att ha tungan rätt i mun, att genomföra ett bra möte som får rätt effekt. För det är ju effekten vi vill åt.

Med hjälp av verktyget för ”Effektiva möten” får du hjälp att strukturera dina möten, involvera deltagarna, skapa tydliga mål, ansvarsfördelning och uppföljning.