Bloggen

ATT PLANERA DITT LEDARSKAP – NYCKELN TILL FRAMGÅNG

Igår kväll läste jag än en gång igenom Ennovas (ledande på ledar- och medarbetarutvärderingar i Norden) senaste rapport. Och det är ingen munter läsning. Ledarskapet i Sverige måste utvecklas och det nu. Och jag vet, ledarskap är inte alltid lätt och prioriterat i organisationen. Märkligt nog. Samtidigt är ledning och mellancheferna företagets viktigaste verktyg […]

KÄRLEKSBREVET PUBLICERAT I ”CHEF” OCH ”DAGENS VD”

”Världens kortaste managementbok – ett kärleksbrev till chefer och ledningsgrupper” snappades upp av både tidningen Chef (Nordens största ledarskapsmagasin) och Dagens VD. Känns väldigt kul med all uppmärksamhet och att så  många är intresserade av ”boken”.

Allt innehåll i ”Kärleksbrevet” är evidensbaserat kring vilka effekter olika ledarskapsbeteenden har på motivation, effektivitet och riktning. Sen har […]

  • alcohol-detox-withdrawal-symptoms
    Permalink Gallery

    SKULLE DU ANSTÄLLA EN OMOTIVERAD MEDARBETARE ELLER EN DÅLIG CHEF?

SKULLE DU ANSTÄLLA EN OMOTIVERAD MEDARBETARE ELLER EN DÅLIG CHEF?

På mina föreläsningar och workshops med ledningsgrupper frågar jag ofta deltagarna följande frågor. Vad skulle du svara på dem?

1. Skulle du anställa en medarbetare som var omotiverad, som inte ville jobba i ditt företag, som inte var lojal, som inte gillade vare sig dig, ditt företag eller dina produkter?

2. Skulle du anställa en chef […]

INTERN KOMMUNIKATION, 6 ELEMENT FÖR RIKTIG AFFÄRSNYTTA!

En effektiv intern kommunikation som bidrar till riktig affärsnytta, klirr i kassan, effektivt förändringsarbete, motiverade medarbetare som arbetar i linje med beslutade strategier, ökad kundnöjdhet och ett ökat ekonomiskt resultat bör innehålla sex viktiga komponenter.

Funktioner, roller och ansvar gällande intern kommunikation varierar från organisation till organisation. Men oavsett vilket bör du fokusera på […]

  • One student rises her hand and asks question
    Permalink One student rises her hand and asks questionGallery

    SAMTALEN FÖR ATT UTVECKLA CHEFENS KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGA, SÅ HÄR GÅR DET TILL!

SAMTALEN FÖR ATT UTVECKLA CHEFENS KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGA, SÅ HÄR GÅR DET TILL!

Givetvis kan man som organisation stötta sina chefer på många olika sätt. Det viktiga är att man har en grund att stå på, helst en evidensbaserad. Antaganden kan andra syssla med. Och att det finns en kontinuitet. Mitt arbetssätt grundar sig helt i att synliggöra och förstärka kommunikativa beteenden som vetenskapligt (och erfarenhetsmässigt) gör […]

ETT INTRANÄT SOM SKAPAR VERKSAMHETSNYTTA?

I föreläsningen om aktiva intranät som skapar verksamhetsnytta pratar jag mycket om människor och nytta, väldigt lite om teknik. Mycket fokus ligger på hur vi skapar ett intranät utifrån användarnas behov och hjälper dem att få saker gjorda samtidigt som det finns en tydlig koppling till verksamhetsmålen.

Mitt 12-punktsprogram innehåller:

1. Vad ska ert intranät vara? […]